Tag Archives: tỳ hưu
Cặp tỳ hưu ngọc đa sắc trên đế gỗ  LN063

Cặp tỳ hưu ngọc đa sắc trên đế gỗ LN063

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu ngọc đa sắc trên đế gỗ, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 8cm x 10cm/ 1 ông + Khối lượng: 450gr/ông. + Ý nghĩa: Chiêu Tài Nạp Phước/CHiêu Tài Bích Tà- mang lại may […]

Giá: 1,680,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu vàng kim sa trên đống tiền gỗ LN062

Cặp tỳ hưu vàng kim sa trên đống tiền gỗ LN062

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu vàng kim sa trên đống tiền gỗ, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 8cm x 13.5cm/ 1 ông + Khối lượng: 800gr/ông. + Ý nghĩa: Chiêu Tài Nạp Phước/CHiêu Tài Bích Tà- mang lại […]

Giá: 2,520,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu ngọc vàng lưu ly trên đế thủy tinh LN061

Cặp tỳ hưu ngọc vàng lưu ly trên đế thủy tinh LN061

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu ngọc vàng lưu ly trên đế thủy tinh , bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11.5cm x 7.5cm x 11cm/ 1 ông + Khối lượng: 0.5/ông. + Ý nghĩa: Chiêu Tài Bích Tà/ Tụ Tài Bích […]

Giá: 1,680,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu xanh ngọc hút tài cánh vểnh trên đế thuỷ tinh LN060

Cặp tỳ hưu xanh ngọc hút tài cánh vểnh trên đế thuỷ tinh LN060

+ Chất liệu và hoàn thiện:Cặp tỳ hưu xanh ngọc hút tài cánh vểnh trên đế thuỷ tinh, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 7.5cmx 11cm/ 1 ông + Khối lượng: 700g/ông. + Ý nghĩa: Chiêu Tài Hưu Nghiệp/ Tụ Tài Nạp Phước- […]

Giá: 1,680,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu xanh ngọc hút lộc trên đế thuỷ tinh nhỏ LN059

Cặp tỳ hưu xanh ngọc hút lộc trên đế thuỷ tinh nhỏ LN059

+ Chất liệu và hoàn thiện:Cặp tỳ hưu xanh ngọc hút lộc trên đế thuỷ tinh nhỏ, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 8cm x 12cm/ 1 ông + Khối lượng: 1.4kg/ông. + Ý nghĩa: Chiêu Tài Bích Tà/ Tụ Tài Bích Tà- […]

Giá: 2,100,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu xanh ngọc hút lộc trên đế thuỷ tinh trung LN058

Cặp tỳ hưu xanh ngọc hút lộc trên đế thuỷ tinh trung LN058

+ Chất liệu và hoàn thiện:Cặp tỳ hưu xanh ngọc hút lộc trên đế thuỷ tinh trung, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 9.5cm x 14cm/ 1 ông + Khối lượng: 1.4kg/ông. + Ý nghĩa: Chiêu Tài Bích Tà/ Tụ Tài Bích Tà- […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu xanh ngọc ngực hồng châu trên đế thuỷ tinh LN057

Cặp tỳ hưu xanh ngọc ngực hồng châu trên đế thuỷ tinh LN057

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu xanh ngọc ngực hồng châu trên đế thuỷ tinh, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 9cm x 16cm/ 1 ông + Khối lượng: 1.4kg/ông. + Ý nghĩa: Vượng Phước Tỳ Hưu/ Chiêu Tài Tỳ […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu xanh ngọc bích trên đống tiền đế gỗ LN056

Cặp tỳ hưu xanh ngọc bích trên đống tiền đế gỗ LN056

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu xanh ngọc đa sắc sừng như ý đế gỗ, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18.5cm x 11.5cm x 19.5cm/ 1 ông + Khối lượng: 1.25kg/ông. + Ý nghĩa: Chiêu Tài Bích Tà/ Tụ Tài Bích […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu xanh ngọc đa sắc sừng như ý đế gỗ LN055

Cặp tỳ hưu xanh ngọc đa sắc sừng như ý đế gỗ LN055

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu xanh ngọc đa sắc sừng như ý đế gỗ, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 14cm x 21cm/ 1 ông + Khối lượng: 1.8kg/ông. + Ý nghĩa: Như Ý Bích Tà/ Nạp Phước Bích […]

Giá: 4,410,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu vàng trên đống tiền vàng đế gỗ LN054

Cặp tỳ hưu vàng trên đống tiền vàng đế gỗ LN054

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu vàng trên đống tiền vàng đế gỗ , bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 12cm x 20cm/ 1 ông + Khối lượng: 1kg/ông. + Ý nghĩa: Chiêu Tài Bích Tà/ Tụ Tài Bích Tà- […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu đầu cam mình vàng ngọc đuôi như ý đế gỗ  LN053

Cặp tỳ hưu đầu cam mình vàng ngọc đuôi như ý đế gỗ LN053

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu đầu cam mình vàng ngọc đuôi như ý đế gỗ, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 11cm x 17cm/ 1 ông + Khối lượng: 1kg/ông. + Ý nghĩa: Như Ý Nạp Phước/ Chiêu Tài […]

Giá: 3,510,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu đầu cam mình vàng ngọc trên đế gỗ LN052

Cặp tỳ hưu đầu cam mình vàng ngọc trên đế gỗ LN052

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu đầu cam mình vàng ngọc trên đế gỗ, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 10cm x 23cm/ 1 ông + Khối lượng: 1.2kg/ông. + Ý nghĩa: Chiêu Tài Tỳ Hưu/ Thủ Tài Tỳ Hưu- […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu ngọc vàng cam đế gỗ trung LN051

Cặp tỳ hưu ngọc vàng cam đế gỗ trung LN051

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu ngọc xanh lưu ly trên đế gỗ, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 11.5cm x 17cm/ 1 ông + Khối lượng: 1kg/ông. + Ý nghĩa: Như Ý Bích Tà/ Nạp Phước Bích Tà- mang […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu ngọc vàng cam đế gỗ lớn LN050

Cặp tỳ hưu ngọc vàng cam đế gỗ lớn LN050

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu ngọc vàng lớntrên đế gỗ, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 15cm x 20cm/ 1 ông + Khối lượng: 1.7kg/ông. + Ý nghĩa: Phước thuỵ chiêu tài/ Vượng tài thủ nghiệp- mang lại may […]

Giá: 4,410,000 VNĐ  Đặt mua
Cặp tỳ hưu ngọc xanh lưu ly trên đế gỗ LN049

Cặp tỳ hưu ngọc xanh lưu ly trên đế gỗ LN049

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp tỳ hưu ngọc xanh lưu ly trên đế gỗ, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 15cm x 19cm/ 1 ông + Khối lượng: 3.2kg/cặp + Ý nghĩa: Vượng Vận Chiêu Tài/ Vượng Tài Thủ Nghiệp- mang […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 1 của 171234510...Cuối »

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.5/10 bởi 45930 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

Ứng dụng Phong Thuy, Thuật Phong Thuy, Thuyết Phong Thuy, Học Thuyết Phong Thuy, Khoa Học Phong Thuy vào Phong Thuy Nha O để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Facebook

Phong Thủy Gò Vấp
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online