Chuyên mục | Các Con Linh Vật Khác
Thần chim đại bàng vàng kim sa bóng tung cánh trên mây vàng – Đại Triển Hồng Đồ LN218

Thần chim đại bàng vàng kim sa bóng tung cánh trên mây vàng – Đại Triển Hồng Đồ LN218

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng đại bàng kim sa vàng tung cánh trên mây vàng, hàng bột đá cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 16cm x 52cm. + Khối lượng: 2.8kg + Ý nghĩa: Đại Triển Hồng Đồ – Biểu tượng cho sức mạnh, […]

Giá: 1,050,000 VNĐ  Đặt mua
Hưu vàng cam ngọc lưu ly cõng đào tiên trên núi mẫu đơn đa sắc – Nhất Lộ Phú Quý LN216

Hưu vàng cam ngọc lưu ly cõng đào tiên trên núi mẫu đơn đa sắc – Nhất Lộ Phú Quý LN216

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng hưu vàng cam ngọc lưu ly cõng đào tiên trên núi mẫu đơn đa sắc, hàng bột đá cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 15cm x 45cm . + Khối lượng: 4.9kg + Ý nghĩa: Nhất Lộ Phú Quý […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Song tiên thiên nga cam vàng ngọc lưu ly trên hồ hạnh phúc ngọc lưu ly đa sắc – Bách Niên Hảo Hợp LN215

Song tiên thiên nga cam vàng ngọc lưu ly trên hồ hạnh phúc ngọc lưu ly đa sắc – Bách Niên Hảo Hợp LN215

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp chim thiên nga cam vàng ngọc lưu ly trên hồ hạnh phúc, hàng bột đá cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 19cm x 34.5cm . + Khối lượng: 3.6kg + Ý nghĩa: Bách Niên Hảo Hợp – biểu tượng […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Song tiên uyên ương đỏ ngọc trên hồ hạnh phúc lưu ly ngọc đa sắc – Hạnh Phúc Mỹ Mãn LN214

Song tiên uyên ương đỏ ngọc trên hồ hạnh phúc lưu ly ngọc đa sắc – Hạnh Phúc Mỹ Mãn LN214

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng uyên ương đỏ ngọc trên hồ hạnh phúc, hàng bột đá cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 20cm x 30cm . + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: Hạnh Phúc Mỹ Mãn – biểu tượng cho tình cảm lứa […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Chúa hổ xanh ngọc đa sắc lưng hồng châu gầm trên núi đá vàng đế thuỷ tinh nhỏ LN184

Chúa hổ xanh ngọc đa sắc lưng hồng châu gầm trên núi đá vàng đế thuỷ tinh nhỏ LN184

+ Chất liệu và hoàn thiện:Chúa hổ xanh ngọc đa sắc lưng hồng châu gầm trên núi đá vàng đế thuỷ tinh nhỏ(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 6cm x 10.5cm + Khối lượng: 400g. + Ý nghĩa: Phước Đáo – Biểu tượng cho sức mạnh, uy quyền, […]

Giá: 735,000 VNĐ  Đặt mua
Chúa hổ vàng bóng lưng hồng châu gầm trên núi đá vàng đế thuỷ tinh nhỏ LN183

Chúa hổ vàng bóng lưng hồng châu gầm trên núi đá vàng đế thuỷ tinh nhỏ LN183

+ Chất liệu và hoàn thiện:Chúa hổ vàng bóng lưng hồng châu gầm trên núi đá vàng đế thuỷ tinh nhỏ,(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x 6.5cm x 11cm + Khối lượng: 400g. + Ý nghĩa: Phước Đáo – Biểu tượng cho sức mạnh, uy quyền, cho công […]

Giá: 735,000 VNĐ  Đặt mua
Chúa hổ vàng bóng lưng hồng châu gầm trên núi đá vàng đế gỗ LN182

Chúa hổ vàng bóng lưng hồng châu gầm trên núi đá vàng đế gỗ LN182

+ Chất liệu và hoàn thiện:Chúa hổ vàng bóng lưng hồng châu gầm trên núi đá vàng đế gỗ,(tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 16cm x 27cm + Khối lượng: 2kg. + Ý nghĩa: Phước Đa Tài Đa – Biểu tượng cho sức mạnh, uy quyền, cho công […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Song đế voi vàng cam ngọc lưu ly phước lộc đế thuỷ tinh LN181

Song đế voi vàng cam ngọc lưu ly phước lộc đế thuỷ tinh LN181

+ Chất liệu và hoàn thiện:Song đế voi vàng cam ngọc lưu ly phước lộc đế thuỷ tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 11.5cm x 11cm + Khối lượng: 600g. + Ý nghĩa: Cát Tường Hưng Vượng/ Cát Tường Bình An – Biểu tượng của sự may […]

Giá: 1,680,000 VNĐ  Đặt mua
Song đế voi vàng bóng lưng hồng châu chân gác hồ lô nén tiền vàng đế gỗ LN180

Song đế voi vàng bóng lưng hồng châu chân gác hồ lô nén tiền vàng đế gỗ LN180

+ Chất liệu và hoàn thiện:Song đế voi vàng bóng lưng hồng châu chân gác hồ lô nén tiền vàng đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14.5cm x 9.5cm x 18cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: Cát Tường/ Nạp Tài – Biểu tượng của sự may […]

Giá: 2,730,000 VNĐ  Đặt mua
Thần voi cam ngọc vác gậy như ý kéo xe cải xanh ngọc đế núi đá cây tiền LN179

Thần voi cam ngọc vác gậy như ý kéo xe cải xanh ngọc đế núi đá cây tiền LN179

+ Chất liệu và hoàn thiện:Thần voi cam ngọc vác gậy như ý kéo xe cải xanh ngọc đế núi đá cây tiền (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 41cm x 18cm x 29cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: Cát Tường Chiêu Tài – Biểu tượng của sự […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Hoàng gia voi xanh ngọc choàng xâu tiền trên gậy như ý xanh ngọc có hồng châu khủng LN178

Hoàng gia voi xanh ngọc choàng xâu tiền trên gậy như ý xanh ngọc có hồng châu khủng LN178

+ Chất liệu và hoàn thiện: Hoàng gia voi xanh ngọc choàng xâu tiền trên gậy như ý xanh ngọc có hồng châu khủng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 51cm x 15cm x 38cm + Khối lượng: 5.2kg + Ý nghĩa: Hạnh Phúc Cát Tường – Biểu tượng của […]

Giá: 5,040,000 VNĐ  Đặt mua
Đại vương trâu vàng bóng mão tiền vàng dũng mãnh trên núi đá vàng đế thuỷ tinh nhỏ LN177

Đại vương trâu vàng bóng mão tiền vàng dũng mãnh trên núi đá vàng đế thuỷ tinh nhỏ LN177

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đại vương trâu vàng bóng mão tiền vàng dũng mãnh trên núi đá vàng đế thuỷ tinh nhỏ, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 6.5cm x 9.5cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: Ngưu Thế – Tượng trâu […]

Giá: 735,000 VNĐ  Đặt mua
Thần trâu ngọc xanh đa sắc trên như ý ngọc đế thuỷ tinh LN176

Thần trâu ngọc xanh đa sắc trên như ý ngọc đế thuỷ tinh LN176

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thần trâu ngọc xanh đa sắc trên như ý ngọc đế thuỷ tinh, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 10cm x 15cm + Khối lượng: 750g + Ý nghĩa: Chiêu Tài Ngưu – Tượng trâu vàng – biểu tượng […]

Giá: 1,260,000 VNĐ  Đặt mua
Đại vương trâu vàng bóng mão tiền vàng dũng mãnh trên núi đá vàng đế gỗ LN175

Đại vương trâu vàng bóng mão tiền vàng dũng mãnh trên núi đá vàng đế gỗ LN175

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đại vương trâu vàng bóng mão tiền vàng dũng mãnh trên núi đá vàng đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 15cm x 24cm + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: Ngưu Thế Như Hồng – Tượng trâu […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Đại đế trâu cam ngọc trên núi ngọc xanh mẫu đơn cam đế gỗ lớn LN174

Đại đế trâu cam ngọc trên núi ngọc xanh mẫu đơn cam đế gỗ lớn LN174

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đại đế trâu cam ngọc trên núi ngọc xanh mẫu đơn cam đế gỗ lớn, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 18cm x 38cm + Khối lượng: 3.5kg + Ý nghĩa: Vượng Thị Chiêu Tài – Tượng trâu vàng […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 1 của 7912345102030...Cuối »

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.5/10 bởi 46625 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

Ứng dụng Phong Thuy, Thuật Phong Thuy, Thuyết Phong Thuy, Học Thuyết Phong Thuy, Khoa Học Phong Thuy vào Phong Thuy Nha O để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Facebook

Phong Thủy Gò Vấp
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online