Chuyên mục | Mặt Đeo Cổ Các Loại
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Dậu ( Bất Động Minh Vương ) S6842-7

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Dậu ( Bất Động Minh Vương ) S6842-7

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – Dậu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày) : 3.5 cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 8gr-10gr + Ý nghĩa: Phật Bất Động Minh Vương bổ trợ cho người tuổi Dậu, những người sinh năm Dậu […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Tuất Hợi ( Phật A Di Đà ) S6842-8

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Tuất Hợi ( Phật A Di Đà ) S6842-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – Tuất Hợi (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày) : 3.5 cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 8gr-10gr + Ý nghĩa: Phật A Di Đà cư trú tại thế giới Tây phương Cực Lạc, dựa vào […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Tý ( Thiên Thủ Thiên Nhãn ) S6842-1

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Tý ( Thiên Thủ Thiên Nhãn ) S6842-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – Tý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày) : 3.5 cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 8gr-10gr + Ý nghĩa: Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn bổ trợ cho người tuổi Tý, nổi tiếng với hình tượng […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo trung – Ngọ ( Đại Thế Chí Bồ Tát) S6842-5

Phật bản mệnh đá mắt mèo trung – Ngọ ( Đại Thế Chí Bồ Tát) S6842-5

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo trung – Ngọ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày) : 3.5 cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 8gr-10gr + Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Ngọ tượng trưng cho […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Thìn, Tỵ ( Phổ Hiền Bồ Tát ) S6842-4

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Thìn, Tỵ ( Phổ Hiền Bồ Tát ) S6842-4

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Thìn, Tỵ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 8gr-10gr. + Ý nghĩa: Phật Phổ Hiền Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Thìn, Tỵ là thần bảo […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Mùi, Thân ( Như Lai Đại Nhật ) S6842-6

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Mùi, Thân ( Như Lai Đại Nhật ) S6842-6

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Mùi, Thân (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 8gr-10gr. + Ý nghĩa: Phật Như Lai Đại Nhật bổ trợ cho người tuổi Mùi, Thân đại diện cho […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Mão ( Văn Thù Bồ Tát ) S6842-3

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Mão ( Văn Thù Bồ Tát ) S6842-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Mão (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 8gr-10gr. + Ý nghĩa: Phật Văn Thù Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Mão biểu tượng cho bình an, […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo trung – Sửu, Dần ( Hư Không Tạng Bồ Tát) S6842-2

Phật bản mệnh đá mắt mèo trung – Sửu, Dần ( Hư Không Tạng Bồ Tát) S6842-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo trung tuổi Sửu, Dần (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 8gr-10gr. + Ý nghĩa: Phật Hư Không Tạng Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Sửu, Dần có trí […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Tuất, Hợi ( Phật A di đà ) S6844-8

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Tuất, Hợi ( Phật A di đà ) S6844-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Tuất, Hợi (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 3.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 18gr-30gr + Ý nghĩa: Phật A Di Đà cư trú tại thế giới Tây phương Cực Lạc, dựa vào […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Dậu ( Bất Động Minh Vương ) S6844-7

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Dậu ( Bất Động Minh Vương ) S6844-7

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Dậu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 3.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 18gr-30gr + Ý nghĩa: Phật Bất Động Minh Vương bổ trợ cho người tuổi Dậu, những người sinh năm Dậu […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Mùi, Thân ( Như Lai Đại Nhật ) S6844-6

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Mùi, Thân ( Như Lai Đại Nhật ) S6844-6

+ Chất liệu và hoàn thiện:Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Mùi, Thân (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 3.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 18gr-30gr + Ý nghĩa: Phật Như Lai Đại Nhật bổ trợ cho người tuổi Mùi, Thân đại diện cho trí […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Ngọ ( Đại Thế Chí Bồ Tát ) S6844-5

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Ngọ ( Đại Thế Chí Bồ Tát ) S6844-5

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Ngọ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 3.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 18gr-30gr + Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Ngọ tượng trưng cho ánh […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Thìn, Tỵ ( Phổ Hiền Bồ Tát ) S6844-4

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Thìn, Tỵ ( Phổ Hiền Bồ Tát ) S6844-4

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Thìn, Tỵ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 3.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 18gr-30gr + Ý nghĩa: Phật Phổ Hiền Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Thìn, Tỵ là thần bảo […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Mão ( Văn Thù Bồ Tát ) S6844-3

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Mão ( Văn Thù Bồ Tát ) S6844-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Mão (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 3.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 18gr-30gr. + Ý nghĩa: Phật Văn Thù Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Mão biểu tượng cho bình an, […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Sửu, Dần ( Hư Không Tạng ) S6844-2

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Sửu, Dần ( Hư Không Tạng ) S6844-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Sửu, Dần (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 3.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 18gr-30gr. + Ý nghĩa: Phật Hư Không Tạng Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Sửu, Dần có trí […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 1 của 4012345102030...Cuối »

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.5/10 bởi 45231 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

Ứng dụng Phong Thuy, Thuật Phong Thuy, Thuyết Phong Thuy, Học Thuyết Phong Thuy, Khoa Học Phong Thuy vào Phong Thuy Nha O để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Facebook

Phong Thủy Gò Vấp
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online