Chuyên mục | Ngọc Phỉ Thúy
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-S5-9475

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-S5-9475

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 4.5cm x 2.3cm + Khối lượng: 31.12g (295.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 9,475,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-S5-9186

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-S5-9186

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 4.5cm x 2.5cm + Khối lượng: 31.14g (295.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 9,186,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-S5-8393

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-S5-8393

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 4.5cm x 2.5cm + Khối lượng: 28.45g (295.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 8,393,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2001-S5-11530

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2001-S5-11530

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 5cm x 2.5cm + Khối lượng: 30.34g (380.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 11,530,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2005-S5-9958

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2005-S5-9958

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 5cm x 2.5cm + Khối lượng: 34.34g (290.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 9,958,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-S5-10466

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-S5-10466

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 4.5cm x 2.2cm + Khối lượng: 35.48g (295.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 10,466,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-S5-8939

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-S5-8939

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 4.2cm x 2.1cm + Khối lượng: 30.30g (295.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 8,939,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2000-S5-10936

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2000-S5-10936

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 5.4cm x 2.8cm + Khối lượng: 52.08g (210.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 10,936,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2001-S5-13555

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2001-S5-13555

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 4.8cm x 2.6cm + Khối lượng: 35.67g (380.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 13,555,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-S5-3856

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-S5-3856

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 3.1cm x 1.8cm + Khối lượng: 10.71g (360.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 3,856,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2004-S5-9814

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2004-S5-9814

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 4.2cm x 2.3cm + Khối lượng: 30.67g (320.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 9,814,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-S5-4979

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-S5-4979

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 3cm x 1.6cm + Khối lượng: 13.83g (360.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 4,979,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-S5-4936

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-S5-4936

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 3.3cm x 1.8cm + Khối lượng: 13.71g (360.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 4,936,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-S5-4503

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-S5-4503

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 3.5cm x 1.6cm + Khối lượng: 12.51g (360.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 4,503,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2004-S5-9565

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2004-S5-9565

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) (kèm giấy chứng nhận kiểm định đá quý). + Kích thước (dài x rộng): 4cm x 2cm + Khối lượng: 29.89g (320.000/gr) + Ý nghĩa: có tác dụng chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch […]

Giá: 9,565,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 5 của 9« Đầu...34567...Cuối »

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.5/10 bởi 25349 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

Ứng dụng Phong Thuy, Thuật Phong Thuy, Thuyết Phong Thuy, Học Thuyết Phong Thuy, Khoa Học Phong Thuy vào Phong Thuy Nha O để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Facebook

Phong Thủy Gò Vấp
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online