Chuyên mục | Đá Thiên Nhiên Khác
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Tuất, Hợi ( Phật Adida ) S6340-8

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Tuất, Hợi ( Phật Adida ) S6340-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Tuất, Hợi (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 5.0 cm x 3.0cm x 0.8cm + Khối lượng: 27gr + Ý nghĩa: Phật A Di Đà cư trú tại thế giới Tây phương Cực Lạc, dựa vào […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà –  Dậu ( Bất Động Minh Vương ) S6340-7

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Dậu ( Bất Động Minh Vương ) S6340-7

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Dậu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 5.0 cm x 3.0cm x 0.8cm + Khối lượng: 27gr + Ý nghĩa: Phật Bất Động Minh Vương bổ trợ cho người tuổi Dậu, những người sinh năm Dậu […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Mùi, Thân ( Như Lai Đại Nhật ) S6340-6

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Mùi, Thân ( Như Lai Đại Nhật ) S6340-6

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Mùi, Thân (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 5.0 cm x 3.0cm x 0.8cm + Khối lượng: 27gr + Ý nghĩa: Phật Như Lai Đại Nhật bổ trợ cho người tuổi Mùi, Thân đại diện cho […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Ngọ ( Đại Thế Chí Bồ Tát ) S6340-5

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Ngọ ( Đại Thế Chí Bồ Tát ) S6340-5

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Ngọ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày):5.0 cm x 3.0cm x 0.8cm + Khối lượng: 27gr + Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Ngọ tượng trưng cho ánh sáng […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Thìn, Tỵ ( Phổ Hiền Bồ Tát ) S6340-4

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Thìn, Tỵ ( Phổ Hiền Bồ Tát ) S6340-4

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Thìn, Tỵ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 5.0 cm x 3.0cm x 0.8cm + Khối lượng: 27gr + Ý nghĩa: Phật Phổ Hiền Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Thìn, Tỵ là thần bảo […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Mão ( Văn Thù Bồ Tát ) S6340-3

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Mão ( Văn Thù Bồ Tát ) S6340-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Mão (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 5.0 cm x 3.0cm x 0.8cm + Khối lượng: 27gr + Ý nghĩa: Phật Văn Thù Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Mão biểu tượng cho bình an, […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Sửu, Dần ( Hư Không Tạng ) S6340-2

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Sửu, Dần ( Hư Không Tạng ) S6340-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Sửu, Dần (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 5.0 cm x 3.0cm x 0.8cm + Khối lượng: 27gr + Ý nghĩa: Phật Hư Không Tạng Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Sửu, Dần có trí […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà – Tý ( Thiên Thủ Thiên Nhãn ) S6340-1

Phật bản mệnh đá hắc ngà – Tý ( Thiên Thủ Thiên Nhãn ) S6340-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá hắc ngà – tuổi Tý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 5.0 cm x 3.0cm x 0.8cm + Khối lượng: 27gr + Ý nghĩa: Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Tý, nổi tiếng với […]

Giá: 960,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Tuất, Hợi ( Phật Adida ) S6339-8

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Tuất, Hợi ( Phật Adida ) S6339-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Tuất, Hợi (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.6cm + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: Phật A Di Đà cư trú tại thế giới Tây phương Cực Lạc, dựa vào […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Dậu ( Bất Động Minh Vương ) S6339-7

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Dậu ( Bất Động Minh Vương ) S6339-7

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Dậu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.6cm + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: Phật Bất Động Minh Vương bổ trợ cho người tuổi Dậu, những người sinh năm Dậu […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Mùi, Thân ( Như Lai Đại Nhật ) S6339-6

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Mùi, Thân ( Như Lai Đại Nhật ) S6339-6

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Mùi, Thân (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.6cm + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: Phật Như Lai Đại Nhật bổ trợ cho người tuổi Mùi, Thân đại diện cho […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Ngọ ( Đại Thế Chí Bồ Tát ) S6339-5

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Ngọ ( Đại Thế Chí Bồ Tát ) S6339-5

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Ngọ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.6cm + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Ngọ tượng trưng cho ánh […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Thìn, Tỵ ( Phổ Hiền Bồ Tát ) S6339-4

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Thìn, Tỵ ( Phổ Hiền Bồ Tát ) S6339-4

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Thìn, Tỵ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.6cm + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: Phật Phổ Hiền Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Thìn, Tỵ là thần bảo […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Mão ( Văn Thù Bồ Tát ) S6339-3

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Mão ( Văn Thù Bồ Tát ) S6339-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Mão (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.6cm + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: Phật Văn Thù Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Mão biểu tượng cho bình an, […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo – Sửu, Dần ( Hư Không Tạng ) S6339-2

Phật bản mệnh đá mắt mèo – Sửu, Dần ( Hư Không Tạng ) S6339-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Sửu, Dần (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.0cm x 0.6cm + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: Phật Hư Không Tạng Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Sửu, Dần có trí […]

Giá: 880,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 5 của 20« Đầu...345671020...Cuối »

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.5/10 bởi 40380 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

Ứng dụng Phong Thuy, Thuật Phong Thuy, Thuyết Phong Thuy, Học Thuyết Phong Thuy, Khoa Học Phong Thuy vào Phong Thuy Nha O để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Facebook

Phong Thủy Gò Vấp
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online